Arama

Tahkim Kurulu Kararları ve PFDK Kararları - 12.04.2018

6 yıl önce


Tahkim Kurulu Kararları ve PFDK Kararları - 12.04.2018
ad image
ad image

 

Tahkim Kurulu Kararları - 12.04.2018

TFF Tahkim Kurulu 12 Nisan 2018 günlü (21) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/129 - K.2018/136

Sultanbeyli Belediye Spor Kulübü'nün ile ilgili PFDK'nın 29.03.2018 tarihli E.2017-2018/836 - K.2017-2018/989 sayılı kararına karşı yapılan itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Sultanbeyli Belediye Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT 52/2. maddesi uyarınca 5.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2018/130 - K.2018/137

Afjet Afyon Spor Kulübü'nün ile ilgili PFDK'nın 29.03.2018 tarihli E.2017-2018/816 - K.2017-2018/974 sayılı kararına karşı yapılan itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Afjet Afyon Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT 52/2. maddesi uyarınca 5.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2018/131 - K.2018/138

Klasman Gözlemcisi Aydın Kankaş'ın, PFDK'nın 03.04.2018 tarihli E.2017-2018/839 K.2017-2018/990 sayılı kararına itirazı incelendi; Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine ve esas hakkında karar verildiğinden 09.04.2018 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

- PFDK kararında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

4. E.2018/132 - K.2018/139

Yeni Altındağ Belediye Spor Kulübü 'nün, antrenörü Mehmet Akbulut ve kulüp masörü Harun Çakır'ın PFDK'nın 05.04.2018 tarihli E.2017-2018/86 K.2017-2018/1029 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Yeni Altındağ Belediye Spor Kulübü 'nün, antrenörü Mehmet Akbulut'un müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4.maddesi uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500,00 TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oybirliği ile,

Yeni Altındağ Belediye Spor Kulübü masörü Harun Çakır'ın, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500,00 TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oybirliği ile,

5. E.2018/133 - K.2018/140

Yomra Spor Kulübü'nün futbolcusu Hamit Bayraktar ile ilgili PFDK'nın 05.04.2018 tarih ve E.2017-2018/858 K.2017-2018/997 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Yomra Spor Kulübü'nün futbolcusu Hamit Bayraktar'ın ihraç sonrası rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. . maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 2.250,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2018/134 - K.2018/ 141

Mucur Yabanlı Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 05.04.2018 tarih ve E.2017-2018/1616 K.2017-2018/2180 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi yapılan müzakere neticesinde; Mucur Yabanlı Spor Kulübü'nün başvurusunun, FDT'nin 89.maddesi gereğince taraf sıfatı olmadığından reddine oyçokluğu ile,

7. E.2018/135 - K.2018/ 142

Kırıkhan Spor Kulübü'nün futbolcusu Erhan Gözetlik ile ilgili PFDK'nın 05.04.2018 tarih ve E.2017-2018/862 K.2017-2018/1021 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kırıkhan Spor Kulübü'nün futbolcusu Erhan Gözetlik'in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43 ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

8. E.2018/136 - K.2018/143

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün idarecileri Mehmet Yiğiner, Levent Yılmaz, Emrah Yıldız, kulüp antrenörü Osman Zeki Korkmaz, Kulüp atletik performans uzmanı Gökhan Kandemir, futbolcu Alihan Kubalas, kulüp görevlileri Kemal Çorum, Burhan Cabir Uzun ile ilgili PFDK'nın 05.04.2018 tarih ve E.2017-2018/848 K.2017-2018/1011 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Duruşma için tayin edilen, 12.04.2018 Perşembe günü saat 14:15'de itiraz eden tarafın hazır olduğu görüldü, MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün idarecileri Mehmet Yiğiner, Levent Yılmaz, Emrah Yıldız, kulüp antrenörü Osman Zeki Korkmaz, Kulüp atletik performans uzmanı Gökhan Kandemir, futbolcu Alihan Kubalas, kulüp görevlileri Kemal Çorum, Burhan Cabir'in sözlü beyanları alında yapılan müzakere neticesinde;

- MKE Ankaragücü kulübü başkanı Mehmet Yiğiner'in rakip takım yöneticilerine yönelik saldırıları nedeniyle FDT'nin 44/1-b maddesi uyarınca 360 gün hak mahrumiyeti ve 140.000,00 TL para cezasının 150 gün hak mahrumiyeti ve 40.000,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile

- MKE Ankaragücü kulübü idarecisi Levent Yılmaz'ın rakip takım yöneticisine yönelik saldırıları nedeniyle FDT'nin 44/1-b maddesi uyarınca 180 gün hak mahrumiyeti ve 70.000,00 TL para cezasının 75 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile

- MKE Ankaragücü kulübü idarecisi Emrah Yıldız'ın rakip takım futbolcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarinca 21 gün hak mahrumiyeti ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-b maddesi uyarınca 42 gün hak mahrumiyeti ve 33.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 63 gün hak mahrumiyeti ve 46.000,00 TL para cezasının, tedbire uymama eyleminden ceza tayinine yer olmadığından, 21 gün hak mahrumiyeti ve 13.000,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

- MKE Ankaragücü kulübü antrenörü Osman Zeki Korkmaz'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 20.000,00 para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 6 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 33.000,00TL para cezasının; tedbire uymama eyleminden ceza tayinine yer olmadığından, 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500,00 TL para cezası ile cezalandırılması şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

- MKE Ankaragücü kulübü atletik performans uzmanı Gökhan Kandemir'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasina ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500,00 TL para cezasi ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- MKE Ankaragücü kulübü sporcusu Alihan Kubalas'in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 6.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- MKE Ankaragücü kulübü görevlisi Kemal Çorum'un rakip takım yöneticisine yönelik saldırıları nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca 180 gün hak mahrumiyeti cezasının 45 gün hak mahrumiyeti cezası olarak düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

- MKE Ankaragücü görevlisi Burhan Cabir Uzun'un rakip takım yöneticisine yönelik saldırıları nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti cezasının 45 gün hak mahrumiyeti cezası olarak düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2018/137 - K.2018/144

Eskişehir Spor Kulübü'nün futbolcusu Semih Şentürk ile ilgili PFDK'nın 05.04.2018 tarih ve E.2017-2018/849 K.2017-2018/1003 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Erteleme talebinin reddine,

- Eskişehir Spor Kulübü'nün futbolcusu Semih Şentürk'ün rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2018/138 - K.2018/145

İl hakemi Bahadır Akıncı'nın, AFDK'nın 05.04.2018 tarihli E.2017-2018/1590 K.2017-2018/2174 sayılı kararına itirazı incelendi yapılan müzakere neticesinde; AFDK kararında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

PFDK Kararları - 12.04.2018

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 12.04.2018 tarih ve 68 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 07.04.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ÜST 407,408, SPOR TOTO KUZEY ALT 107,108 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 07.04.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta SPOR TOTO MİSAFİR TAKIM TRİBÜN 404,405,406 giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 08.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - OSMANLISPOR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST H,I bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- GALATASARAY A.Ş.'nin, 09.04.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 06.04.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST A VE GÜNEY ALT A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 08.04.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 07.04.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- SAMSUNSPOR Kulübünün, 08.04.2018 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- FETHİYESPOR Kulübünün, 07.04.2018 tarihinde oynanan FETHİYESPOR - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- NAZİLLİ BLD. SPOR Kulübünün, 08.04.2018 tarihinde oynanan NAZİLLİ BLD.SPOR - BUGSAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ BLD. SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ BLD. SPOR Kulübü kaleci antrenörü SERKAN ERBAY'ın, müsabaka görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 08.04.2018 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR- HACETTEPESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- TUZLASPOR A.Ş.'nin, 08.04.2018 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş. - MENEMEN BLD.SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- BUCASPOR Kulübünün, 08.04.2018 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-BUCASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- BATMAN PETROL SPOR A.Ş.'nin, 08.04.2018 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR A.Ş. - BERGAMA BLD. SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BATMAN PETROL SPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- DÜZCESPOR Kulübünün, 08.04.2018 tarihinde oynanan DÜZCESPOR - 12 BİNGÖLSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DÜZCESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- ORHANGAZİ BLD. SPOR Kulübünün, 08.04.2018 tarihinde oynanan ORHANGAZİ BLD. SPOR-YENİ ALTINDAĞ BLD. SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ORHANGAZİ BLD. SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- YOMRASPOR Kulübü sporcusu MUSTAFA SOYTAŞ'ın, 07.04.2018 tarihinde oynanan YOMRASPOR-ERBAASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- KEMERSPOR 2003 Kulübünün, 08.04.2018 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003-OFSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KEMERSPOR 2003 Kulübü sporcusu FİKRET SEVİLGEN'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KEMERSPOR 2003 Kulübü sporcusu İBRAHİM DAĞAŞAN'ın, ihraç öncesi ve sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

19- OFSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu FURKAN AYDIN'ın, 08.04.2018 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003-OFSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- ÇATALCASPOR Kulübü sporcusu ARİF GÜNER'in, 07.04.2018 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR-BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- DİYARBEKİRSPOR A.Ş.'nin, 08.04.2018 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu TANER YILDIZ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübünün, 08.04.2018 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR-ANADOLU BAĞCILARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, eşgüdüm toplantısına kulüp güvenlik sorumlusunun katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübünün müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- CİZRESPOR Kulübü sporcusu BURAK AYAZ'ın, 08.04.2018 tarihinde oynanan CİZRESPOR-PAYASSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASIile cezalandırılmasına,

24- KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu AZİZ CEYLAN'ın, 08.04.2018 tarihinde oynanan KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş.-ARSİNSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

25- UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü ONUR GÜNEŞ ÇAKIR'ın, 08.04.2018 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.-OSMANİYESPOR FK TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- OSMANİYESPOR FK idarecisi BÜLENT ÇENET'in, 08.04.2018 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.-OSMANİYESPOR FK TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- BURSASPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN BERKAY YILDIZ'ın, 08.04.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübü sporcusu ORHUN CENAN'ın, 07.04.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-GRANDMEDICAL MANİSASPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- ERZİN BELEDİYESPOR Kulübünün, profesyonel takım teknik sorumlusunu 2 haftayı aşan süredir bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, profesyonel takım teknik sorumlusunu 2 haftayı aşan süredir bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübünün, profesyonel takım teknik sorumlusunu 2 haftayı aşan süredir bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübünün, profesyonel takım teknik sorumlusunu 2 haftayı aşan süredir bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK

Etiketler :
Super Admin

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum

Beğendim
Bayıldım
Komik Bu!
Beğenmedim!
Üzgünüm
Sinirlendim
Bu içeriğe zaten oy verdiniz.

ad image
ad image
Yorumlar

ad image
ad image